Tranh bách thọ

Ngụ ý và hiệu ứng
Bức họa một chữ “thọ” nhưng dùng các bút pháp khác nhau, có thể tạo ra hàng trăm chữ “thọ” khác nhau, do vậy được gọi là bách thọ. Đây là loại dùng để tán dương người cao tuổi, chúc họ luôn mạnh khỏe an khang, phúc thọ song toàn, cát tường như ý, ích thọ diên niên.

chu tho Tranh bách thọ

Cách sử dụng
Tính chất Ngũ hành của văn tự cho thấy, chữ “thọ” thuộc Kim. Do vậy, những người có Ngũ hành thộc Kim thích hợp treo loại tranh này. Nếu ngũ hành khắc kỵ với Kim tì không nên treo.
Tranh bách thọ nên treo trong phòng người cao tuổi, trong phòng khách, hoặc ở vị trí cung tam hợp, lục hợp trong phòng.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger