Tranh trang trí nên dùng những văn tự cát tường

Có những bức trang trí là chỉnh thể của hình tượng và văn tự, thư pháp trực tiếp do văn tự cấu thành. Nghệ thuật biểu hiện của văn tự trong trang trí có một sức mạnh có thể cảm hóa tinh thần của con người, cho nên văn tự mang ý nghĩa cát tường, may mắn. Trong các cát tường cổ, chúng ta thường thấy có bốn chữ “福” (phúc), “禄” (lộc), “壽” (thọ), “喜” (hỷ), trong các bức thư pháp hoặc hình thức biến thể khi dùng bốn chữ này có thể tổ thành “百 福” (bách phúc), “百 禄” (bách lộc), “百 壽” (bách thọ), “百 喜” (bách hỷ), trong đó chữ hỷ thường tổ thành hình chữ song hỷ (hai chữ hỷ ghép lại với nhau “喜喜”, ngụ ý của nó rất sâu sắc.

cai tren de go 01 Tranh trang trí nên dùng những văn tự cát tường
Bức tranh này thêm vào bốn chữ ” Tài tới như ý tới” để trong nhà có tác dụng tăng thêm tài lộc, phú quý cho ngôi nhà.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger