Tranh mẫu đơn

Mẫu đơn nở hoa, hương thơm cái thế, sắc huyệt thiên hạ, đích thực là loài hoa phú quý. Âu Dương Tu tán dương rằng: ” Chân hoa trong thiên hạ chỉ có mình mẫu đơn”. Hoa mẫu đơn trở thành tượng trưng cho phú quý và vinh dự.
Thời xưa, trong các nhà quyền quý, trong phòng khách thường treo một bức hoa mẫu đơn cát tường. Nếu đem hoa mẫu đơn phối hợp với các hình tượng có âm vật tương đồng khác như hoa cỏ, vật tượng, văn tự, có thể tạo thành hình tượng cát tường mang ham nghĩa vô cùng phong phú.
Mẫu đơn kết hợp với phù dung tượng trưng cho vinh hoa, phú quý.
Mẫu đơn kết hợp với trường xuân tượng trưng cho phú quý, trường xuân.
Mẫu đơn kết hợp với hải đường tượng trưng cho chói lọi môn đình.
Mẫu đơn kết hợp với tượng trưng cho trường thọ. phú quý và vinh dự.
Mẫu đơn kết hợp với thủy tiên tượng trung cho phú quý, thần tiên.
Mẫu đơn kết hợp với tùng và đá lâu năm tượng trưng cho phú quý, vinh dự và trường thọ.
Mẫu đơn kết hợp với đá và hoa mai tượng trưng cho phú quý trường thọ.
Mẫu đơn kết hợp với ngọc lan hoặc hải đường tượng trưng cho ngọc đường phú quý và phú quý đầy nhà.
Mẫu đơn kết hợp với lá trúc hoặc quả táo tượng trưng cho phú quý, bình an.
Mẫu đơn kết hợp với đá lâu năm, cây như ý tượng trưng cho phú quý, trường thọ.
Mẫu đơn kết hợp với cây bách, linh chi tượng trưng cho phú quý trăm tuổi, phú quý trường thọ.
Mẫu đơn thường còn kết hợp với hoa sen, hoa cúc, hoa mai, để tượng trưng cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Cách sử dụng
Tranh mẫu đơn nên treo ở phương vị cát lợi trong nhà, hoặc treo trên phương vị tam hợp, lục hợp của chủ nhà.
Tranh trang trí lấy mẫu đơn làm chủ thể, Ngũ hành thộc Hỏa, người có Ngũ hành hợp Hỏa, người có Ngũ hành hợp Hỏa nên treo , người Ngũ hành kỵ Hỏa không nên treo.
Mẫu đơn Ngũ hành thuộc Hỏa, tranh mẫu đơn nên treo trên các phương vị tương sinh tương trợ như Nam, Tây Nam, Đông Bắc; không nên trên phương vị tương xung, tiết hao như Đông, Đông Nam, Tây Bắc; các phương vị khác bình thường. Đối với tranh mẫu đơn kết hợp với các vật tượng khác, vì Ngũ hành tương đối phức tạp, nên không nhất thiết phải xem xét phương vị Ngũ hành.
Tranh mẫu đơn, nếu treo trên phương vị , có thể thúc đẩy vận . Người đã kết hôn không nên treo tại phương vị vì có thể phát sinh mối quan hệ bất chính.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger