Treo tranh cá

Hỏi: Trên đầu giường của tôi có treo bức vẽ con cá đang bơi giữa các loài thủy du trong nước, như vậy có phù hợp không?
Đáp: Bức tranh loài cá chủ vượng tài, thích hợp treo trong phòng khách. Nếu treo trong phòng ngủ, tất có ý vị hợp duyên cá nước. Nhưng nếu treo ở đầu giường của vợ chồng có thể khiến hôn nhân bất lợi. Chỉ nên treo bức tranh này ở trong phòng ngủ của người chưa kết hôn. Như vậy tất sẽ thúc đẩy mong muốn thành gia thất của họ.

ca chep hoa sen 031 Treo tranh cá

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger