Ngụ ý của tranh

Hỏi
Trong phòng khách nhà tôi có treo một bức quốc họa quả nho, bên trên còn có hoa mẫu đơn, bức này có ngụ ý gì?
Đáp
Nho là “碎” có âm đọc là “toái”, hoa mẫu đơn là loài hoa phú quý trong muôn hoa, ngụ ý của cả bức tranh này là “Tuế tuế phú quý”, vì “碎” (toái) và “岁” (tuế) gần âm với nhau.
Quả nho có rất nhiều hạt, có ngụ ý là đông con, tranh kết hợp nho và hoa mẫu đơn có ngụ ý là giàu có, đông con.

qua nho Ngụ ý của tranh

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger