Phân tích kết cấu Bát tự của người mệnh thiếu Mộc

Người mệnh thiếu Mộc sở dĩ thiếu Mộc là do trong Bát tự của họ không đủ Mộc. Chúng ta có thể tìm ra sáu đặc điểm trong Bát tự để xác định xem bạn là người thiếu Mộc hay không.

Thứ nhất, thuộc Mộc mà không đủ Mộc, bởi vậy cần tăng cường Mộc.

Thứ hai là Kim quá nhiều, bởi vậy thiếu Mộc.

Thứ ba là Thổ dày Kim ẩn cần Mộc khai thông.

Thứ tư là thuộc Hỏa nên không đủ Mộc.

Thứ năm là Kim quá nhiều nên chặt đứt gốc rễ của Mộc.

Thứ sáu là cục Mộc tòan bàn,  nên ngược lại rất cần Mộc. Gọi là các cục khúc trực, là cách cục đại phú đại quý, song Bát tự kiểu này cức hiếm.

Khi tác giả tổ chức lớp học về Mệnh thiếu Ngũ hành, đã kiểm nghiệm rất nhiều Bát tự của học viên, đúc kết ra được nguyên lý Bát tự trên.

bat tu Phân tích kết cấu Bát tự của người mệnh thiếu Mộc

Tags:

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger