Thấu tỏ huyền cơ của bốn mùa

Bát tự chính là chỉ giờ , ngày ,tháng , năm , sinh của mỗi người . Tác giả dẫn chứng ra đây bát tự của một số học viên trong lớp học về mệnh thiếu ngũ hành năm 2003 của tác giả để mọi người có thể hiểu rõ về sự huyền diệu của bát tự , và cũng hiểu rõ vì sao họ lại tham gia lớp học mệnh thiếu ngũ hành của tác giả.

Có một học viên họ Phan có bát tự như sau :

Anh ta nói rằng nhật nguyên của mình là canh tân. Tuy nhiên trong bát tự của anh ta có giáp mộc và ất mộc,vậy vì cớ gì mà anh ta được xếp vào lớp mệnh thiếu mộc , chẳng phải bát tự của anh ta có rất nhiều mộc hay sao?

Câu hỏi của anh ta đã phản ánh ra được sai lầm thường gặp của người bình thường về bát tự , đó là : rất nhiều người đều không biết rằng , nhân tố khống chế ngũ hành của bát tự chính là mùa.Do học viên này sinh vào mùa thuộc Kim, toàn bộ bát tự của anh ta có kim cực vượng .Khi kim vượng , mộc chắc chắn sẽ phải tiêu điều , anh ta sinh vào mùa thu mộc tàn tạ , cho dù trong bát tự của anh ta có mộc ,song đó là đều là mộc héo tàn, bởi vậy bát tự này không đủ mộc .

Dù học viên này sinh vào giờ mộc , như giờ dần hoặc giờ mão , song bát tự của anh ta vẫn thiếu mộc , bởi lẽ buổi sáng mùa thu cây cối tiêu điều .Tuy đó là giờ mộc nhưng là mộc héo úa của buổi sáng mùa thu , bởi vậy tháng trong bát tự là nhân tố quan trọng nhất khống chế tình trạng thiếu mộc của tòan bộ bát tự .

Tất cả những người mệnh thiếu mộc đa phần đều sinh vào mùa thu , bởi lẽ mùa thu là mùa thiếu mộc.

Có một vấn đề mà mọi người thường không nắm bắt được , đó chính là bát tự của bản thân thiếu lọai ngũ hành nào?

Kỳ thực đa số mọi người đều không chỉ thiếu một lọai ngũ hành , song những người sinh vào mùa thu đều có một điểm chung , chính là chắc chắn thiếu ngũ hành mộc .Có trường hợp ngọai lệ không ?

Có.Khi mở lớp mệnh thiếu ngũ hành , tác giả phát hiện ra có 3 vị học viên không sinh vào mùa thu , song do chịu ảnh hưởng của đại vận, mà mộc đại diện cho tài của họ , bởi vậy tác giả đã phá lệ xếp họ vào lớp thiếu mộc . Đây chỉ là trường hợp hiếm gặp , còn những trường hợp khác thiếu mộc do đa phần sinh vào mùa thu. Đây là điểm mấu chốt , cũng chính là bát tự do mùa kiểm soát . Mọi người không nên hiểu sai về vấn đề này.

mua thu Thấu tỏ huyền cơ của bốn mùa

Tags:

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger