Phân tích kết cấu Bát tự của người thiếu Hỏa

Người mệnh thiếu Hỏa sở dĩ thiếu Hỏa là do trong Bát tự của họ không đủ Hỏa, từ trong Bát tự có thể tìm ra sáu đặc điểm để xác định bạn có phải là người thiếu Hỏa hay không.

Thứ nhất là thuộc Thổ mà không đủ Thổ, cần Hỏa sinh Thổ để tăng cường Thổ.

Thứ hai là sinh vào mùa Đông lạnh giá, ở nơi đất lạnh, nước quá nhiều, bởi vậy cần Hỏa.

Thứ ba Canh Kim quá vượng, cần Hỏa tôi luyện thành tài. Thứ tư là sinh vào tháng Thìn, Sửu nên cần Hỏa.

Thứ năm là Mộc quá nhiều nên cần Hỏa tiết bớt.

Thứ sáu là Bát tự toàn bàn là Hỏa, nên ngược lại cần Hỏa. Gọi là cách cục viêm thượng, đây là cách đại phú đại quý.

Tags:

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger