Căn cứ của vận trình đời người

Theo Bát tự học, một đại vận đại diện cho 10 năm. Vậy trong 10 năm đó, mỗi năm bạn sẽ hành niên vận nào?

Trong 10 năm hành vận Mộc này, có một số năm khá nhiều Mộc, có một số năm tương đối ít Mộc. Làm sao tìm ra được vận Mộc cả mối năm, chính là bạn cần tìm ra vận của mỗi năm trong cuộc đời.

Đây không phải là thiên can địa chi của mỗi năm, thiên can địa chi của  mỗi năm sẽ ảnh hưởng tới tất cả mọi người.

Hiện chúng ta cần học, chính là tìm ra thứ anhả hưởng tới bản thân bạn, tức là vận trình hàng năm của bạn. Nếu bạn phát hiện trước đây không thể hành vận, rất có thể là do niên vận của bạn bất lợi cho bạn.

Đây là lần đầu tiên tác giả công khai dạy mọi ngừơi cách tìm ra vận trình hành năm của mình, vấn đề này tác giả chưa từng đề cập tới trong các lớp học về Bát tự trước đây.

Cách để mọi ngừơi tìm ra niên vận của mình chính là sử dụng thiên can của giờ suy thuận hoặc suy ngược, thuận hay ngược căn cứ vào đại vận của Bát tự đó sắp thuận hay sắp ngược.

Lấy Bát tự ở trên làm ví dụ, giờ sinh là giờ Hợi, Đinh Hợi suy ngược về trước một vị trí là Bính Tuất, Bính Tuất chính là niên vận mà người đàn ông này hành vào lúc 1 tuổi. Cũng chính là từ ngày 4 tháng 10 năm 1962 tới ngày 4 tháng 10 năm 1963, ông ta hành vận Bính Tuất, đây là vận Hỏa Thổ, tức là ngay từ lúc ra đời ông ta đã không gặp vận.

Bính Tuất suy ngược tiếp một vị trí là Ất Dậu, tức là hành vận Ất Dậu vào lúc 2 tuổi.

Các trường hợp khác suy luận tương tự, bạn có thể suy ra được vận trình mỗi năm trong đời. Song cần nhớ rằng, phải dựa vào niên vận để xem suy thuận hay suy ngược..

Người đàn ông có Bát tự trên vào năm 2010 là 49 tuổi, mọi ngừơi tra bảng nạp âm sáu mươi Giáp Tý trong lịch vạn niên, có thể tìm ra được vị trí 48 đếm ngược từ Bính Tuất chính là Ất Tỵ ( nếu đếm thuận sẽ là Kỷ Tỵ)

Ví dụ niên vận của năm đó vốn không có lợi cho bạn,song bạn sẽ thấy vận khí của năm đó không quá tệ, bởi lẽ  mọi người lại không tìm ra vận mà mình sẽ hành trong mỗi năm.

Mọi người tính ra được vận trình mỗi năm của mình, có thể nắm vững hơn nữa Bát tự của bản thân. Đọc tác phẩm của tác giả mà lại không học về Bát tự, đó chính là tổn thất lớn nhất, bởi lẽ phương pháp tính toán Bát tự mà tác giả giới thiệu là vô cùng chuẩn xác.

van trinh Căn cứ của vận trình đời người

Nguồn : phong thủy tổng hợp

Tags:

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger