Treo tranh sơn thủy

Hỏi: Trong phòng khách của gia đình tôi, phía bên trái của ti vi (phía Đông Nam) treo bức công trình kiến trúc, phía bên phải của ti vi có treo một bức sơn thủy (chủ yếu là mặt nước và rừng cây um tùm), có được không?
Đáp: Bức tranh công trình kiến trúc treo ở hướng Đông Nam, công trình kiến trúc có ngũ hành thuộc Thổ, hướng Đông Nam ngũ hành thuộc Mộc, sức ảnh hưởng của Thổ không lớn, chỉ ở mức trung bình. Tranh sơn thủy treo ở hướng Tây NAm, ngũ hành sơn thủy thuộc Thủy, Tây Nam ngũ hành thuộc Thổ, Thủy bị Thổ khắc, sức ảnh hưởng của Thủy không lớn, do vậy treo bức tranh này ở hướng Tây Nam là không tốt.
Bạn có thể đem 2 bức tranh này chuyển đổi vị trí cho nhau. Tranh sơn thủy nên treo trên tường ở hướng Đông nam, tranh kiến trúc nên treo ở hướng Tây Nam. Bởi vì khi tranh sơn thủy treo ở hướng Đông Nam, hướng Đông Nam ngũ hành thuộc Mộc, tức Thủy – Mộc tương sinh, Mộc- Mộc tương trợ thì tốt. Treo tranh kiến trúc ở phía Tây Nam, hướng Tây Nam ngũ hành thuộc Thổ, tức Thổ- Thổ tương trợ là cát lợi.

thac nuoc1 Treo tranh sơn thủy

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger