Năng lượng khí thay đổi theo tháng và năm

Nhiều người thực hành phong thủy vẫn chưa hiểu hết sự thay đổi khí này. Đây là một bộ phận của Phi tinh nhưng cần phải phân biệt rằng biểu đồ tháng và năm hiện thị sự thay đổi liên tục vị trí của sao tốt và . Những biểu đồ này khác với của ngôi nhà. Biểu đồ tháng và năm phải được lý giải kết hợp với của ngôi nhà. Vì vậy, về mặt cơ bản chúng ta phải kết hợp năm con số trong mỗi hướng la bàn – những con số này cho ta biết một cách khá chính xác của ngôi nhà trong từng tháng và từng năm. Những con số này gồm có:
1. Số (trong Phi tinh đồ của ngôi nhà).
2. Số (trong Phi tinh đồ của ngôi nhà).
3. Số (trong Phi tinh đồ của ngôi nhà).
4. Số sao hàng năm (trong biểu đồ năm).
5. Số sao hàng tháng (trong biểu đồ tháng).
Bạn đã quen với Phi tinh đồ của những ngôi nhà trong giai đoạn thứ 7 và 8, vì vậy bạn cũng cần phải làm quen với cách nhận dạng biểu đồ năm và biểu đồ tháng để có thể cập nhật sự thay đổi trong nhà. Ý nghĩa của những con số không thay đổi. Những con số mang là 2, 5, 3 và 7 – mỗi con số ứng với một loại vận rủi. Số là 8, 9, 6, 1 và 4, mỗi số mang đến một vận may tương ứng.

nang luong khi thay doi theo thang va nam Năng lượng khí thay đổi theo tháng và năm

Tags: , , , , , ,

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger