Người mệnh thiếu Mộc có can ngày sinh là Nhâm Quý

Đối với nam giới thiếu Mộc có can ngày sinh là Nhâm Quý, mẹ vợ của bạ sẽ đại diện cho Mộc của bạn. Bạn đối xử với mẹ vợ càng tốt,, càng cho thấy bạn có vận tốt. Anh chị em ruột của mẹ vợ cũng là Mộc của bạn, bạn cũng cần duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những người này.

Ngoài ra, bà nội đại diện cho Mộc, anh chị em ruột của bà nội cũng đại diện cho Mộc.

Ngừơi học việc cũng thuộc Mộc, chẳng hạn, bạn là thợ Mộc, bạn nhận dậy nghề Mộc cho một người, chính vì thế mà bạn hành vận từ việc này. Do đó, bạn càng thu nhận nhiều ngừơi học việc càng cho thấy bạn có vận Mộc tốt đẹp.

Đối với nữ giới thiếu Mộc có can ngày sinh là Nhâm Quý thì bà nội, anh chị em ruột của bà nội và người học việc đều đại diện cho Mộc.

Ngoài ra, con cái cũng đại diện cho Mộc của bạn, bạn càng có nhiều con, lại càng hành vận, không có con sẽ không thể có được vận tốt đẹp. Bởi vậy, phụ nữ có Bát tự kiểu này nên cố gắng sinh nở, bởi lẽ con cái sẽ mang lại vận tốt đẹp cho bản thân

c Người mệnh thiếu Mộc có can ngày sinh là Nhâm Quý

Nguồn : Nhà phong thủy Lý Cư Minh

Tags:

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger