Tranh Tam Nguyên

Ngụ ý và hiệu ứng
Tam nguyên tức chỉ giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên, người đứng đầu trong các kì thi Hương, thi Hội và thi Đình. Tam nguyên chỉ sự liên tiếp đạt được vị trí đứng đầu trong các kì thi trên.
tam nguyên họa một con chim Hỷ thước (chim khách) ở bên 3 quả vải tròn trịa. Chữ “viên” (tròn) và chữ “nguyên” đồng âm, cho nên gọi là bức hỷ báo tam nguyên. Ta thường thấy bức vẽ 3 quả vải, 3 quả nhãn trên cành và 3 quả đào hợp thành 9 quả gọi là liên trùng tam nguyên (trúng liền 3 khoa).

tranh vai Tranh Tam Nguyên

Cách sử dụng
Bức tranh tam nguyên nên treo trong phòng ngủ hoặc thư phòng, thích hợp nhất là ở vị trí Văn Xương vì như thế nó sẽ tạo nên trợ lực cho con đường khoa cử.

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger