Phương vị Đào hoa của Sinh tiêu

love Phương vị Đào hoa của Sinh tiêu

” có nghĩa là Bản mệnh, là Cầm tinh của 12 con giáp (con vật tượng trưng) đại diện cho 12 địa chi, mỗi một con giáp đại diện cho một năm. Người nào sinh vào năm nào thì sẽ cầm tinh () con vật đại diện của năm ấy.
Phần trên chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn biết tình trạng Đòa hoa của bản thân trong Bát tự cũng như hiểu được việc tiến hành “chiêu Đào hoa” (thu hút Đào hoa, là có thích hợp với mình hay không). Tiếp theo, chúng tôi sẽ giúp các bạn thế nào để “chiêu Đào hoa” một cách chính xác.
Muốn vậy, trước hết, bạn cần nắm được “phương vị Đào hoa của 12 Sinh tiêu” từ đó xác định phương vị Đào hoa của mình.
phuong vi dao hoa Phương vị Đào hoa của Sinh tiêu

Chia mặt bằng nhà ở của mình làm 9 ô vuông bằng nhau, người ta quen gọi là 9 ô Cửu cung ( tức Cửu cung cách). Cần lưu ý là diện tích của các băng công trước sau, ô cửa sổ, ô văng hoặc những vật kiến trúc phụ có tính chất trang trí nhô ra phía ngoài 4 bức tường… không được tính vào phần diện tích mặt bằng ngôi nhà để chia. Sau khi chia xong bạn hãy chọn lấy một ô vuông (diện tích bằng 1/9 diện tích mặt bằng ngôi nhà) có phương vị tương ứng ấy. Đó chính là vị trí Đào hoa Sinh tiêu của bạn.
Tất cả cấc biện pháp thu hút Đào hoa (chiêu Đào hoa) đến vị trí Đào hoa Sinh tiêu nhất thiết chỉ được tiến hành trong phạm vi này. Nếu không, dễ xảy ra tình trạng không thu hút được Đào hoa của mình mà lại thu hút Đòa hoa của người khác cũng sống trong ngôi nhà ấy. Nếu để trường hợp này xảy ra thì quả là dở khóc dở cười, xiu xẻo vô cùng.

Tags: , , , ,

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger