Góc khuyết trong phương vị Đào hoa của Sinh Tiêu

hoa dao 02 Góc khuyết trong phương vị Đào hoa của Sinh Tiêu
Trước hết ta cần rõ khái niệm về “” trong ngôi nhà được Phong thủy học xác định như thế nào?

Muốn như vậy phải dựa vào 9 ô cửu cung để xác định. Theo định nghĩa thì chỉ cần một trong 9 ô bình quân của Cửu cung không phủ kín phần diện tích của ngôi nhà thì phương vị ấy gọi là ” Góc Khuyết”. Một khi góc khuyết xuất hiện trong ngôi nhà thì nó là biểu hiện của hiện tượng thiếu vị trí Đào hoa để thúc đẩy Đào hoa cho tương ứng trong ngôi nhà ấy. Trong trường hợp này, thì bạn cần phải sử dụng các phương vị thúc đẩy Đào hoa khác mà chúng tôi giới thiệu để hóa giải những khiếm khuyết vị trí Đào hoa

Tags: , , , ,

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger