Phương pháp tìm ra quý nhân trong mệnh (P2)

Trước hết chọn Mão Mộc

Người mệnh thiếu Mộc đều mong muốn người bên cạnh mình có rất nhiều Mộc, để có thể thu  nạp tính Mộc của họ.

Quý nhân hàng đầu mà người mệnh thiếu Mộc nên lựa chọn, đó chính là những người sinh từ ngày 5 tháng 3 tới ngày 5 tháng 4, tức là người sinh vào tháng Mão.

Mọi người cần biết rằng Mão Mộc chính là ân nhân lớn nhất của bạn. Người mệnh thiếu Mộc nhất thiết phải cần đến Mão Mộc, bởi vậy bạn cần biết Mão tức là mèo.

Có tổng cộng năm mật mã đại diện cho Mộc, song khi mọi người hành suy vận, mọi người cần lựa chọn mật mã nhiều Mộc nhất,tức là lựa chọn Mão là mật mã cứu mệnh của mình.

Tuy nhiên khi chữ Mão gặp chữ Dậu thì sức mạnh sẽ giảm sút một nửa. Bởi vậy, nếu bạn đời hoặc bạn làm ăn của bạn sinh vào tháng Mão, bạn còn cần phải kiểm tra xem trong Bát tự của anh ta có Dậu hay không, nếu có thì sức mạnh của Mão Mộc sẽ giảm sút.

Chữ Mão cũng sợ nhất khi gặp chữ Tuất, bởi lẽ Mão gặp Tuất sẽ hợp thành Hỏa, do vậy làm mất Mộc. Tuy nhiên cũng vẫn cần xem Ngũ hành Mão Mộc trong Bát tự nhiều hay Tuất Thổ nhiều, nếu Mộc mạnh mà Hỏa yếu thì sẽ không hợp hóa thành Hỏa.

meo Phương pháp tìm ra quý nhân trong  mệnh (P2)

Tags:

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger