Làm thế nào để tìm ra quý nhân trong mệnh (P3)

Chọn Tuất Tỵ Mùi

Bạn đời và bạn làm ăn có lợi cho người thiếu Hỏa tiếp theo chính là những người sinh vào tháng Tuất, tức là khoảng từ ngày 8 tháng 10 tới ngày 7 tháng 11 dương lịch.

Nếu người sinh vào tháng Tuất mà trong Bát tự gặp Thìn, tức là ngày xung khai thương khố của Hỏa, vì thế mà Đinh Hỏa ẩn dấu trong Tuất đều sẽ lộ ra hết, người sinh vào tháng Tuất lại gặp Thìn chắc chắn sẽ trợ giúp bạn rất nhiều.

Nếu sinh vào tháng Tuất, song đồng thời gặp cả Dậu và Thân thì Dậu Thân Tuất hình thành tam hội Kim cục, bởi vậy hai mật mã này không thể gặp tháng Tuất.

Tháng Tỵ là khoảng thời gian từ ngày 5 tháng 5 tới ngày 5 tháng 6 dương lịch,  những người sinh vào tháng này có thể trợ giúp cho bạn. Những người sinh vào tháng Tỵ, trong Bát tự không nên gặp Thân, nếu không Thân Tỵ sẽ hợp thành Thủy.

Người sinh vào tháng Tỵ trong Bát tự cũng không thể gặp Sửu, Dậu, bởi lẽ hai chữ này sẽ khiến Tỵ biến thành Kim.

Tháng Mùi là khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 7 tới ngày 6 tháng 8 dương lịch, nếu Bát tự đồng thời gặp Hợi, Mão sẽ mất đi tính Hỏa.

Bởi vậy địa chỉ trong Bát tự có thể sinh lực trợ giúp hay không, cần xem trong Bát tự có xuất hiện nhân tố có lợi hay không.

Tags:

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger