Hình nhọn là Hỏa hay là sát

Nếu người mệnh thiếu Hỏa nhìn thấy gần nhà mình có công trình kiến trúc đỉnh nhọn, thiết kế này sẽ có lợi đối với bạn, hình nhọn đó tuyệt đối không phải là sát.

nha1 Hình nhọn là Hỏa hay là sát

Tác giả phát hiện thấy những thứ hình nhọn đều thuộc Hỏa. Hoàng đế triều Thanh rất thích cưỡi ngựa bắn cung, nguyên nhân có lẽ là do triều Thanh có được đất nước nhờ vào cưỡi ngựa bắn cung, song kỳ thực nguyên nhân quan trọng nhất chính là ngựa thuộc Hỏa, mũi tên nhọn cũng thuộc Hỏa, mục đích bắn cung là để bắt động vật, mà cơ bản động vật thuộc Hỏa Thổ. Hơn nữa, cưỡi ngựa bắn cung chỉ có thể thực hiện trong ngày nắng, bởi vậy toàn bộ hoạt động này đều chứa đầy Hỏa tính.

Bộ tộc Ái Tân Giác La triều đại Thanh vốn ở vùng đất phía Bắc tương đối lạnh giá, bởi vậy gia tộc này không đủ Hỏa, do đó cần thu nạp Hỏa thông qua việc cưỡi ngựa  bắn cung.

Tags:

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger