Xác định hành của mỗi cá nhân

Câu hỏi: Tôi có đọc một cuốn sách bói, trong đó có nói đến bổn mạng, hành của tôi. Điều này dựa vào ngày, tháng, năm và giờ sinh của từng người. Và tôi cũng được biết, của con người được quyết định bởi những yếu tố này, gồm cả thiên can và địa chi. Theo phương pháp này, tôi thấy mình là người thuộc mộc yếu.
Nhưng sau đó đọc sách của bà, tôi thấy mình thuộc hành Thổ. Tôi thật băn khoăn không biết tin vào đâu để làm cơ sở khi thực hành phong thủy. Xin bà cho biết ý kiến?

Trả lời: Trong sách bói, khi tiên đoán vận mệnh của mỗi người điều dựa vào tứ trụ, tức là ngày, tháng, năm sinh và giờ sinh, từ đó người ta tính được thiên can và địa chi, tất cả đều gán cho một hành tố. Và như thế mỗi người đều có tám hành tố, căn cứ vào đây người ta sẽ cho bạn biết nhiều điều về vận mệnh của bạn. Cũng chính từ cơ sở này, người ta cho rằng bạn là “người thuộc mộc yếu” và bạn cần phải bổ sung Thủy hoặc Hỏa, hoặc những yếu tố khác. Còn bây giờ, cũng căn cứ vào tứ trụ, bạn có thiên can và địa chi thuộc hành Thổ.
Nếu bạn suy nghĩ một cách có hệ thống như thế, không có gì phải băn khoăn, bối rối. không phụ thuộc nhiều vào ngũ hành của cá nhân, mặc dù có một số yếu tố khi thực hành là dựa trên hệ thống ngũ hành này. Một số quyển cách khác của tôi có hướng dẫn cách tìm hành tố của mỗi cá nhân và cách vận dụng như thế nào khi thực hành , bạn có thể tham khảo thêm nhé.

untitled1 Xác định hành của mỗi cá nhân

Tags: , , , ,

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger