Tranh Quạt

Ngụ ý và hiệu ứng
Nhiều người thích treo quạt, hoặc bức có hình chiếc quạt. Thực chất, treo quạt cũng có hiệu quả trang trí riêng của nó.
Trong truyền thuyết, quạt có thể đuổi yêu, trừ tà, rất nhiều vị thần tiên trên tay có cầm chiếc quạt trừ yêu. Hán trung ly, một trong bát tiên, trong tay thường cầm một chiếc quạt thần, ông có thể dùng chiếc quạt này giúp người chết hồi sinh.
Từ quạt gần âm với từ thiện, tục ngữ có câu “tích thiện chi gia “, “tất hưu dư hưng” ( tích thiện tất sẽ có hưng vượng ). Do đó, trong nhà có treo một chiếc quạt hoặc tranh quạt, ngụ ý tích thiện trong nhà.
Trong Đạo giáo, trên chiếc quạt giấy cũ vẽ hình một cá bùa, treo trước của có thể tránh tà, hóa giải sát khí. Sau này biến thành chiếc quạt và bức tranh quạt treo trước cửa hoặc trên cửa sổ, để trấn tà, tránh hung, thậm chí người ta cho rằng hiệu quả của chiếc quạt là rất tốt.

quat Tranh Quạt

Cách sử dụng
Chiếc quạt và bức tranh quạt nên treo ở phương vị cát lợi trong phòng. Vì chiếc quạt có thể quạt gió, treo ở phương vị cát lợi thì có thể tạo ra cát khí, treo ở vị trí hung sẽ tạo ra hung khí.
Một số bức tranh hình chiếc quạt có chức năng không thực sự rõ ràng, do đó chủ yếu là căn cứ vào nội dung của hình vẽ trên đó mà chọn được vị trí treo, có thể tham khảo thêm mục khác cùng chương này.

No tags for this post.

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger