Tác dụng của quả cầu pha lê

Một trong những phương pháp phổ biến nhất của Lão giáo khi muốn loại bỏ những bất hòa trong gia đình là trưng bày quả cầu pha lê, tượng trưng cho Thổ. Dùng quả cầu pha lê lớn và đặc là hiệu quả nhất, nó sẽ làm triệt tiêu những cản trở trong các mối quan hệ và trong kinh doanh. Quả cầu pha lê kích thích nuôi dưỡng từ mẹ đất. Dưới hình dạng tròn, pha lê kích hoạt tinh hoa từ trời.
Tốt nhất là trưng bày sáu quả cầu pha lê, vì điều này tượng trưng cho năng lượng của trời. Nếu không tìm được pha lê, bạn hãy dùng quả cầu thủy tinh, chúng cũng có hiệu quả rất tốt. Bạn cũng có thể dùng tám quả cầu, tượng trưng cho năng lượng của giai đoạn thứ 8, hoặc dùng một quả cầu pha lê thật lớn.

Số 1,6 và 8 rát thích hợp cho năng lượng của pha lê. Trong ba số này, số 8 là nhất. Số 6 thuộc trời, Đại Kim, sinh ra đất. Số 1 thuộc Thủy, tượng trưng cho và thịnh vượng. Tất cả ba con số kích hoạt khí nuôi dưỡng của vũ trụ.
cau phong thuy tim vua 1 Tác dụng của quả cầu pha lê
Trưng bày một, sáu hoặc tám quả cầu pha lê trên bàn có tác dụng tốt đối với sự hòa thuận của gia đình.

Tags: , , ,

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger