Hóa giải sao số 2

số 2 thuộc hành Thổ và khi xuất hiện ở khu vực phòng ngủ, nó sẽ tạo ra mầm mống gây bệnh tật. Khi có hơn hai mang số 2 xuất hiện ở cùng một khu vực, khí chủ về bệnh tật trở nên rất mạnh và người trong nhà cần phải đặc biệt cẩn thận để tránh những căn bệnh nghiêm trọng.

hoa giai sao so2 Hóa giải sao số 2
Khi chủ về bệnh tật xuất hiện ở khu vực phòng ngủ, bạn nên treo chuông gió ở đó để phòng tránh bệnh tật cho đến khi âm của qua đi.

ĐỀ PHÒNG

Cách tốt nhất để chế ngự sao bệnh tật số 2 là dùng Kim của chuông gió sáu thanh rỗng bằng đồng và một cái hồ lô. Số 6 tượng trưng cho đại Kim và những ống kim loại rỗng sẽ giúp khí lưu thông dễ dàng. Treo chuông gió khu vực có những sao số 2 cùng xuất hiện, nhưng hãy cẩn thận không được treo chuông gió quá cao – như thế sẽ có hại. Tốt nhất là treo sát và cao khoảng nửa tường.

Tags: , , , ,

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger