Lựa chọn thần tượng

Trong phần này, tác giả sẽ giới thiệu với các bạn, những nghệ sĩ nào có thể trợ giúp tăng cường Ngũ hành cho mình.

Những nghệ sĩ nhiều Mộc, tức là những người trong Bát tự có rất nhiều Mộc, nếu bạn coi họ là thần tượng của mình, bạn cũng có thể nhờ đó mà được Mộc.

Ngoài tìm ra những nghệ sĩ nhiều Mộc, các bạn cũng cần lưu ý tới những nghệ sĩ nhiều Kim, bởi lẽ những nghệ sĩ này không thích hợp với những người thiếu Mộc như bạn. Nếu bạn thường xuyên nghe những bài hát của Lưu Đức Hoa, Trịnh Tú Văn, Hứa Chí An về nguyên tắc bạn đã chọn sai nghệ sĩ bởi lẽ những người này không thể làm vượng Ngũ hành của bạn.

Bạn có được thông tin về Ngũ hành của những nghệ sĩ này, bạn cũng có thể giúp con mình lựa chọn ra thần tượng thích hợp.

ng dep Lựa chọn thần tượng

Tags:

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger