Tuổi kết hôn

1 9 Tuổi kết hôn
Theo truyền thống dân gian thì nam, nữ không thể vào năm có tuổi mụ là 25 tuổi, nguyên nhân chủ yếu là năm có tuổi mụ 25, tức tuổi thực tế 24, chính là năm bản mệnh hay của bản thân. Dân gian quan niệm rằng đây là năm “Trực Thái tuế” (cực xấu), kết hôn vào năm bản mệnh (Trực Thái tuế) là hoàn toàn không thích hợp. Vì thế những người ở tuổi 24; 36; 48 ( cả nam lẫn nữ)… đều không nên kết hôn.
Tuy nhiên, trong thời đại Phong kiến, khi mà Tảo hôn trở thành vấn đề phổ biến thì tỷ lệ kết hôn ở độ tuổi 24 lại gấp nhiều lần tỷ lệ kết hôn ở các tuổi 36; 48… Do đó dần dần hình thành một quan niệm là chỉ có tuổi mụ 25 là không thích hợp cho việc kết hôn.
Đối với đàn ông thì ngoài những tuổi thuộc năm “Trực Thái tuế” (năm bản mệnh) ra, thì ở vào tuổi mụ 29 cũng không thích hợp với việc kết hôn. Theo dân gian thì con số 9 là con số cuối cùng, người ta thường có câu “Phùng cửu vĩ đại quan” (gặp 9 là bị chốt lại) cũng là vì vậy. Mặc khác tuổi mụ 29; 39; 49… lại là giới hạn lớn nhất của một Thiên can cho nên mới có quan niệm cho rằng kết hôn vào những tuổi ấy thì không thể sống với nhau trọn đời (có thể là một trong hai người chết yểu, không chung tình, gia đình mâu thuẫn…).

Tags: , , , ,

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger