Môi trường phong thủy có lợi cho đầu tư

Để đầu tư vào đâu, bạn cần xem trọng bốn yếu tố phong thủy của môi trường làm việc, dù là tại thành phố hay vùng nông thôn:
Thứ nhất: mức sinh hoạt của nơi đó. Đây là yếu tố đầu tiên khi lựa chọn nơi đầu tư hay nơi làm việc.
Thứ hai: Tình hình cung ứng nguồn năng lượng. Các ngành nghề sản xuất kiinh doanh thường phải dùng đến điện, nước, than,… Nhu cầu cung cấp những nguồn năng lượng này của bạn phải phù hợp với khả năng cung cấp của địa phương.

phong Môi trường phong thủy có lợi cho đầu tư

Thứ ba: Tình hình giao thông. Tuy tình hình giao thông hiện nay của nước ta phát triển rất nhanh, nhưng vẫn còn tồn tại tình trạng chênh lệch về sự lạc hậu và hiện đại. Có những công việc và ngành sản xuất không yêu cầu cao về giao thông, nhưng đối với một số ngành lại vô cùng quan trọng.
Thứ tư: Phong tục tập quán. Khi đến làm việc tại một nơi nào đó thì bạn phải tìm hiểu phong tục tập quán của nơi đó, như vậy mới có thể xác địnhvị trí và phương hướng phát triển sự nghiệp của mình.

No tags for this post.

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger