Lựa chọn vị trí phòng tài vụ thế hợp với tọa hướng của công ty

Kế toán tài vụ là trọng tâm tài vận của công ty, muốn mời gọi tài vận tốt đẹp tới thì cần coi trọng vị trí phòng tài vụ. Mỗi công ty đều cần bố trí phòng tài vụ cho phù hợp với tọa hướng của công ty mình.
Khảm trạch: Tọa Bắc hướng Nam, thì phòng tài vụ cần ở hướng chính Bắc hoặc Tây Nam.
Ly trạch: Tọa Nam hướng Bắc, thì phòng tài vụ cần ở hướng chính nam hoặc Đông Bắc.
Chấn Trạch: Tọa Đông hướng Tây, thì phòng tài vụ cần ở hướng chính Đông hoặc Tây Bắc.
Đoài Trạch: Tọa Tây hướng Đông, thì phòng tài vụ cần ở hướng chính Nam hoặc Đông Nam, cũng có thể ở hướng Tây Bắc.
Cấn trạch: Tọa Đông Bắc hướng Tây Nam, thì phòng tài vụ cần ở hướng Tây Bắc hoặc Đông Bắc.
Khôn Trạch: Tọa Tây Bắc hướng Đông Nam, thì phòng tài vụ cần ở hướng chính Tây hoặc Tây Bắc, hoặc cũng có thể ở hướng chính Bắc.
Càn Trạch: Tọa Tây Nam hướng Đông Bắc, thì phòng tài vụ cần ở hướng chính Đông hoặc Tây Nam.

nhan vien Lựa chọn vị trí phòng tài vụ thế hợp với tọa hướng của công ty

No tags for this post.

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger