Bí mật ẩn chứa trong sáu mươi hoa giáp

Trong những phần trên, tác giả đã dậ mọi người cách tìm ra niên vận, chính là căn cứ vào địa chi của ngày sinh để sắp thuận hay sắp ngược.

Trong phần này, tác giả cũng giúp mọi người lập ra một bản thống kê trình tự thuận nghịch của 60 Giáp Tý.

Ví dụ can chi của bạn là Giáp Tý, nếu bạn dùng phương pháp sắp thuận, thì khi bạn 1 tuổi hành vận Ất Sửu, 2 tuổi hành vận Bính Dần,  cứ tiếp tục sắp như vậy cho tời khi quay trở lại Ất Sửu thì bạn 61 tuổi. Nếu hiện bạn đang 72 tuổi thì từ Ất Sửu (2) cộng thêm (11), tức là hiện nay bạn đang hành (13).

Nguyên tắc sắp được cũng tương tự như vậy, từ Giáp Tý suy ngược, khi 1 tuổi là Quý Hợi, khi quay trở lại Quý Hợi là 61 tuổi, tiếp tục suy ngược 11 vị trí thì anưm 72 tuổi sẽ là hành vận nhâm Tý.

60 Giáp Tý này có một huyền cơ, chính là cứ (1) thì là Giáp, bởi vậy (1)  là Giáp Tý, (11) là Giáp Tuất, (21) Giáp Thân, (31) Giáp Ngọ, (41) Giáp thìn, (51) là Giáp Dần.

Chỉ cần nhớ được năm mật mã trên, bạn có thể nhanh chóng nắm vững 60 nạp âm từ (1) tới (60), bạn muốn biết năm nào mình hành vận sẽ dễ như trở bàn tay.

Vì sao tác giả muốn các bạn ghi nhớ 60 Giáp tý?

Đó là vì trong 60 Giáp Tý hàm chứa rất nhiều huyền cơ thuật số.

Xưa kia có một cuốn sách dự đoán tên là: “Thôi bối đồ”. gần đây tác giả đã hiện ra một bí mật từ trong cuốn sách này, chính là mỗi người đều có thể tìm ra một tấm hình trong “Thôi bối đồ”, tấm hình đó miêu tả mọi sự việc sảy ra trong đại vận Bát Tự của người đó.

Mọi người có thể căn cứ vào 60 Giáp Tý, dùng “Thôi bối đồ” để suy luận ra đại vận của mình.

Hiện tác giả muốn nói với mọi người một bí mật khác, chính là từ trong nạp âm của 60 Giáp Tý có thể tìm ra ngũ hành của tất cả mọi con số.

Tags:

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger