Hóa giải sao Ngũ Hoàng

Ngũ Hoàng được xem là sao xấu nhất trong hằng năm. Vận rủi đến tùy theo trong nhà và vận hạn của bản thân ngôi nhà. Ngũ Hoàng đưa lại bệnh tật, tai họa, phản bội hoặc bất cứ điều gì không may trong cuộc sống của bạn. Ngũ Hoàng là nguyên nhân chính của sự trì trệ trong nghề nghiệp, cản trở những cơ hội và thành công, khiến bệnh tật trở nên nặng hơn. Ngũ Hoàng được xem là sao xấu và mang số 5 trong Phi tinh đồ. Ví dụ, năm 2007 Ngũ Hoàng bay đến khu vực Đông-Bắc, ảnh hướng đến hướng của ngôi nhà vá các căn phòng. Năm 2008, Ngũ Hoàng ở hướng Nam và năm 2009 ở hướng Bắc. Năm 2010 Ngũ Hoàng bay về hương Tây-Nam.
sao Hóa giải sao Ngũ Hoàng

Vào năm mới, trước tiên bạn cần xác định được vị trí của sao Ngũ Hoàng trong nhà, sau đó áp dụng các biện pháp hóa giải ở khu vực bị ảnh hưởng, như dùng đèn Ngũ Hành và chuông gió gồm 6 ống kim loại. Đối với khu vực bị ảnh hưởng bởi sao Ngũ Hoàng, hãy để đèn mờ ở đó, đồng thời phải dời tất cả pha lê, đá quý hoặc những công cụ cung cấp qua chỗ khác.

Tags: , , , ,

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger