Chọn màu sắc cửa chính theo màu sắc ngũ hành của bản mệnh

Tốt nhất màu sắc của cửa chính nên chọn màu theo phong thủy, kết hợp với màu sắc Ngũ hành của chủ nhà, như vậy cửa nhà mới hoàn mỹ hơn.

Màu cát tường của cửa mệnh Kim: trắng, vàng kim, bạc, vàng, nâu.

Màu cát tường của cửa mệnh Mộc: xanh da trời, xanh lục, đen, xanh lam. Màu cát tường của cửa mệnh Thuỷ: đen, xanh lam, trắng, vàng kim, bạc.

Màu cát tường của của mệnh Hoả: đồ, da cam, tím, xanh da trời, xanh lục.

Màu cát tường của cửa mệnh Thổ: vàng, nâu, đỏ, da cam, tím. Ngoài ra, kết hợp với Bát quái phương vị và màu sắc đối ứng trong Ngũ hành để đạt được hiệu quả tương sinh. Dưới đây là màu sắc phù hợp với tám phương vị của cửa chính:

1. Cửa Đông (phương Chấn), phía Đông thuộc Mộc, ưa Thuỷ để tương sinh và Mộc để tương trợ. Màu sắc của của chính: Mộc – xanh da trời, xanh lục; Thuỷ – đen, xanh lam.

2. Cửa Đông Nam (phương Tốn), phía Đông Nam cũng thuộc Mộc, ưa Thuỷ để tương sinh và Mộc để tương trợ. Màu sắc của của chính: Mộc – xanh da trời, xanh lục; Thuỷ – đen, xanh lam.

3. Cứa Nam (phương Ly), phía Nam thuộc Hoả, ưa Mộc để tương sinh và Hoả để tương trợ. Màu sắc của cửa chính: Mộc – xanh da trời, xanh lục; Hoả – đồ, tím, da cam.

4. Cửa Tây Nam (phương Khôn), phía Tây Nam thuộc Thổ, ưa Hoả để tương sinh và Thổ để tương trợ. Màu sắc của cửa chính: Hoả – đỏ, tím, da cam; Thổ – vàng, màu cà phê.

file.395650 Chọn màu sắc cửa chính theo màu sắc ngũ hành của bản mệnh
Chọn màu cửa chính theo phong thủy

5. Cửa Tây (phương Đoài), phía Tây thuộc Kim, ưa Thổ để tương sinh và Kim để tương trợ. Màu sắc của cửa chính: Thổ – vàng, màu cà phê; Kim – vàng kim, trắng.

6. Cửa Tây Bắc (phương Càn), phía Tây cũng thuộc Kim, ưa Thổ để tương sinh và Kim để tương trợ. Màu sắc của cửa chính: Thổ – vàng, màu cà phê; Kim – vàng kim, trắng.

7. Cửa Bắc (phương Khảm), phía Bắc thuộc Thuỷ, ưa Kim để tương sinh và Thuỷ để tương trợ. Màu sắc của cửa chính: Kim – vàng kim, trắng; Thuỷ – đen, xanh lam.

8. Cửa Đông Bắc (phương Cấn), phía Đông Bắc thuộc Thổ, ưa Hoả để tương sinh và Thổ để tương trợ. Màu sắc của cửa chính: Hoả – đỏ, tím, da cam; Thổ – vàng, màu cà phê. Cần phải hiểu một điều, đó là phải kết hợp với ba trạng thái để thiết kế, tức trạng thái tĩnh, trạng thái động và trạng thái cụ thể.

Theo batdongsan

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Source: Tu BepTu Bep GoTu Bep Dep

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger