Treo tranh ở cung vị dịch mã của thư phòng

Treo trên cung vị dịch mã thích hợp nhất là ở trong phòng khách và thư phòng. Dịch mã biểu thị thăng chức, kinh doanh, phát triển nghề nghiệp, di dời…, thích hợp nhất với người làm kinh doanh, ngành giao thông, bất động sản, bảo hiểm hoặc cơ quan chủ quản nhà nước, doanh nghiệp.
Cung vị dịch mã treo tranh tuấn mã là thích hợp nhất, những kiêng kị có thể tham khảo trong phần “dịch mã đồ” của loại tranh cầu công danh sự nghiệp. Bức tranh tuấn mã treo trong thư phòng, không nên treo tranh con ngựa đang chạy, hoặc phi nước kiệu, vì như thế sẽ phá tan không gian tĩnh của thư phòng. Treo loại tranh cát tường khác lên các cung vị dịch mã cũng có công hiệu nhất định.

ngua Treo tranh ở cung vị dịch mã của thư phòng
Bức Tuấn mã, phối hợp với thư pháp, treo trên cung Dịch mã trong thư phòng là thích hợp nhất.

No tags for this post.

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger