Xác định hướng nhà theo cung mệnh

1. Mệnh cung phối hướng.
Là cách so sánh giữa quẻ cung phi bản mệnh của trạch chủ với hướng nhà nhằm xác định ở mức đơn giản và chung nhất sự hòa hợp giữa con người và nhà cửa.

Cách tính cung phi có thể tham khảo ở bài Luận Cung Phi . Trong đó, các cung sẽ đại diện cho các phương hướng như sau:
Nhóm Tây Tứ Trạch

Càn: Tây Bắc
Khôn: Tây Nam
Đoài: Tây
Cấn: Đông Bắc

Nhóm Đông Tứ Trạch

Chấn: Đông
Ly: Nam
Khảm: Bắc
Tốn: Đông Nam

Con người chia làm 2 loại: Đông mệnh và Tây mệnh. Nhà cửa được chia làm 2 loại: Đông trạch và Tây trạch. Trong phép mệnh cung phối hướng: Người đông tứ mệnh ở nhà Đông tứ trạch. Người Tây tứ mệnh ở nhà Tây tứ trạch.
Người ở ứng với hướng thuận của mình sẽ hưởng được cát khí gồm: Sinh khí, thiên y, diên niên (hay còn gọi là Phước Đức), và phục vị. Ngược lại thì nhận hung khí: Ngũ quỷ, lục sát, hoạ hại và tuyệt mệnh.

wp 20131213 005 dnny Xác định hướng nhà theo cung mệnh

2. Các hướng tốt

+ Sinh Khí: trấn bởi sao Tham Lang – Mộc Tinh
Phàm cung mệnh hợp được phương Sinh Khí này lợi cho việc làm quan, làm ăn, mau giàu, nhân khẩu tăng thêm, khách khứa tới đông, văn hoá cao, an khang thịnh vượng, mọi điều thuận lợi.
+ Thiên Y: trấn bởi sao Cự Môn – Thổ Tinh
Nếu vợ chồng hợp mạng được cung Thiên Y và tạo tác nhà cửa, đường ra vào được phương này thì giàu có, không tật bệnh, nhân khẩu, ruộng vườn, súc vật được đại vượng, khoảng một năm có của.
+ Diên Niên – Phước Đức: trấn bởi sao Vũ Khúc – Kim Tinh
Vợ chồng hợp mạng được cung này, đường ra vào, phòng, nhà, miệng lò bếp xoay về phương Diên Niên chủ thì được trung phú, sống lâu, của cải, vợ chồng vui vẻ, nhân khẩu, lục súc được đại vượng.
+ Phục Vị: trấn bởi sao Phụ Bật – Mộc Tinh
Phàm vợ chồng hợp được cung Phục Vị thì được Tiểu phú, Trung thọ, sinh con gái nhiều, con trai ít. Cửa lò bếp, trạch chủ nhà được phương Phục Vị gặp nhăm có Thiên Ất Quy Nhơn đến Phục Vị ắt sinh con quý, dễ nuôi (Muốn cầu con nên đặt lò bếp quay miệng về hướng này).

3. Các hướng xấu

+ Tuyệt Mệnh: trấn bởi sao Phá Quân – Kim Tinh
Bản mệnh phạm cung Tuyệt Mệnh có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, bệnh tật, ruộng vườn súc vật bị hao mòn, bị ngược hại.
+ Ngủ Quỷ: trấn bởi sao Liêm Trang – Hỏa Tinh
Bản mệnh phạm cung Ngũ Quỷ có thể bị hoả hoạn, bệnh tật, khẩu thiệt, hao mòn ruộng vườn, gia súc, tổn nhân khẩu.
+ Lục Sát: trấn bởi sao Văn Khúc – Thủy Tinh
Nếu phương hướng nhà cửa phạm nhằm Lục Sát thì bị: mất của, cãi vã, hao mòn, gia súc vườn ruộng, thương tổn người nhà.
+ Hoạ Hại: trấn bởi sao Lộc Tồn – Thổ Tinh
Phương hướng nhà cửa, cưới gả, … phạm vào Hoạ Hại thì bị quan phi, khẩu thiệt, bệnh tật, của cải suy sụp, thương nhân khẩu.
Dịch Linh (tổng hợp)

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Source: Tu BepTu Bep GoTu Bep Dep

Cùng Danh Mục

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger